Popłynęli
Raz Anielka poprzez Kuzie
szła w rozpiętej letniej bluzie.
A tam bosman Mat
w kwiecie młodych lat
wyprężony stał przy śluzie.

/ t.

Komentarze